ข้อมูลเกี่ยวกับมหาลัย

ข่าวมหาวิทยาลัย

ปฐมนิเทศ นิสิตภาคพิเศษ (รูปแบบ New Normal )

พระวิมลมุนี รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่ เป็นประธานปฐมนิเทศ นิสิตระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ ภาคพิเศษ (ร...

แนะเรื่องการเรียนให้ประสบผลสำเร็จ

พระครูสุตพัฒโนดม,ผศ.ดร. ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์เชียงใหม่ กล่าวต้อนรับนิสิตใหม่คณะพุทธศาสตร์ ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๓ แนะนำคณาจารย์ที่สอนในรายวิชา พร้อมแนะเร...

รูปแบบ New Normal

พระราชรัชมุนี เจ้าคณะอำเภอเมืองเชียงใหม่ เป็นประธานพิธีปฐมนิเทศนิสิตใหม่ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ รู...

ข่าวประกาศ/ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวกิจกรรมอื่นๆ

ข่าวประกวดราคา|จัดซื้อจัดจ้าง

ข่าวรับสมัครบุคลากร|ประกาศผล