ข้อมูลเกี่ยวกับมหาลัย

ข่าวมหาวิทยาลัย

ศรัทธาในพระพุทธศาสนา

ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่ นำโดยพระวิมลมุนี รักษาการรองอธิการบดี เป็นประธานมอบเข็มเกียรติคุณใ...

สิ้นเกจิดังเมืองล้านนา (ครูบาอินตา กตปุญฺโญ)

พระพรหมมงคล ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๗ เป็นประธานในพิธีสรงน้ำศพพระครูพิพิธปุญญาภิรัต (ครูบาอินตา กตปุญฺโญ) อายุ ๘๖ พรรษา ๖๖ เกจิดังเมืองล้านนา อดีตที่ปรึกษ...

ต้อนรับพระมหาเปรียญธรรม ๙ ประโยค

พระเทพมังคลาจารย์ รองเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีต้อนรับพระมหาเปรียญธรรม ๙ ประโยค จำนวน ๓ รูป เปรียญธรรม ๖ ประโยค จำนวน ๖ รูป พร้อมมอบทุนก...

ข่าวประกาศ/ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวกิจกรรมอื่นๆ

ข่าวประกวดราคา|จัดซื้อจัดจ้าง

ข่าวรับสมัครบุคลากร|ประกาศผล