ข้อมูลเกี่ยวกับมหาลัย

ข่าวมหาวิทยาลัย

“พระพุทธศาสนากับความรับผิดชอบทางสังคมนววิถี”

พระราชปริยัติกวี, ศ.ดร.อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เป็นประธานการประชุมวิชาการพระพุทธศาสนาและศิลปวัฒนธรรมระดับชาติและนานาชาติครั้งที่ ๒...

วันกตัญญู

วิทยาลัยสงฆ์ลำพูน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย นำโดยพระครูสิริสุตานุยุต,ผศดร.ผู้อำนวยการ จัดงานจากวันที่พากเพียร สู่...วันเกษียณที่ภาคภูมิ “วัน...

อายุวัฒนมงคล ๗๕ ปี

ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่ นำโดย พระวิมลมุนี รองอธิการบดี เข้าถวายมุทิตาสักการะแด่พระราชโพธิว...

ข่าวประกาศ/ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวกิจกรรมอื่นๆ

ข่าวประกวดราคา|จัดซื้อจัดจ้าง

ข่าวรับสมัครบุคลากร|ประกาศผล